Samonivelační potěr Epoxol Floor
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Epoxol Floor - epoxidová samonivelační stěrka pro potravinářský průmysl

Samonivelační podlahy získávají nový standard kvality díky prémiovému dvousložkovému epoxidovému systému bez rozpouštědel. Tento inovativní systém je navržen s důrazem na vytvoření dokonale hladkých a stejnoměrných podlah bez nutnosti zatížení rozpouštědlem. Jeho jedinečné složení umožňuje snadnou a rychlou aplikaci, což šetří čas a námahu.

A co je ještě důležitější, tento epoxidový systém je certifikován pro použití v potravinářském průmyslu. To znamená, že můžete mít naprostou jistotu, že vaše podlahy budou nejen esteticky přitažlivé, ale také v souladu s hygienickými normami.

4 990 Kč Šedá/13,5

Cena s DPH 4 990 Kč

Cena bez DPH 4 124 Kč

check skladem
Dodání do 2-3 dnů

Oblasti použití:

 • Továrny, laboratoře a sklady
 • Parkovací garáže a autoservisy
 • Zařízení na přípravu jídel a nápojů a chladící místnosti

Povrchy vyžadují vhodnou přípravu a základní nátěr před aplikací Epoxol® Floor.

Vlastnosti - Výhody:

 • Velmi vysoká mechanická a chemická odolnost
 • Vynikající odolnost proti otěru a nárazu
 • Pozoruhodná tvrdost a odolnost
 • Vynikající přilnavost na betonový podklad
 • Odolnost vůči zásadám a zředěným kyselinám, ropným produktům, mořské vodě a mnoha rozpouštědlům
 • Široký rozsah provozních teplot
 • Ideální i pro vytvoření protiskluzových podlah v interiéru
 • Může se nanášet i jako vysokopevnostní nátěr válečkem
 • Vhodné i pro míchání s křemičitým pískem různé zrnitosti k výrobě víceúčelových živiceových malt
 • Splňuje přísné požadavky na VOC pro udržitelné budovy podle směrnic LEED
 • Testováno a hodnoceno z hlediska vhodnosti pro styk s potravinami

Návod na použití:

Příprava podkladu:

Beton musí být minimálně C20/25 s pevností v tahu ≥ 1,5 MPa a nechat ho vytvrdnout nejméně 28 dní, přičemž během jeho vytvrdávání se musí provést veškerá potřebná udržovací opatření. Cementový podklad musí být řádně mechanicky připraven (např. broušením, otryskáváním, frézováním atd.), aby se vyhladily nerovnosti, dosáhla otevřená struktura povrchu a zajistila optimální přilnavost.

Povrch musí být suchý a chráněný před vzlínající vlhkostí, stabilní, čistý a zbavený prachu, mastnoty, oleje atd. Volný drobný materiál musí být úplně odstraněn kartáčováním nebo broušením vhodným strojem a vysavačem s vysokým sacím výkonem. Povrch musí být co nejhladší a nejrovnoměrnější, bez důlků, trhlin atd.

Opravy podkladu, vyplnění trhlin a vyrovnání povrchu musí být provedeny pomocí vhodných opravných výrobků, jako je například litá epoxidově-cementová maltová směs Epoxol® CM a epoxidová tmelová hmota Epoxol® Putty nebo/i směs Epoxol® Primer SF-P a křemičitý písek Μ-32 (orientační poměr míchání 1:1 - 2) po řádném základním nátěru.

Základní nátěr:

Pro stabilizaci podkladu a utěsnění pórů, stejně jako pro vytvoření optimálních podmínek pro silnější přilnavost a vyšší krytí následného epoxidového systému se doporučuje aplikovat epoxid bez rozpouštědel Epoxol® Primer SF-P nebo jiný vhodný základní nátěr ΝΕΟΤΕΧ® (viz tabulka) v závislosti na podkladu. V případě podkladů s zvýšenou pórovitostí může být potřeba další vrstva základního nátěru.

Pro zajištění přilnavosti následujícího samonivelačního epoxidového systému, zejména pokud se aplikuje více než 24 hodin po nanesení základního nátěru, se doporučuje na ještě čerstvou vrstvu základního nátěru řídce posypat křemičitým pískem M-32 (0,1-0,3 mm, průměrná velikost zrna 0,26 mm) s odhadovanou spotřebou písku 0,3-0,5 kg/m2. Po zaschnutí by měly být všechny uvolněné zrnka odstraněny pomocí vysavače s vysokým sacím výkonem.

Po zaschnutí základního nátěru je možné všechny další stávající nedokonalosti povrchu (díry, trhliny) lokálně opravit nátěrem Epoxol® Floor smíchaným s křemičitým pískem M-32 (orientační poměr míchání 1:2 hm.). Alternativně lze použít Epoxol® Putty v poměru 2A:1B nebo 1Α:1B, v závislosti na podmínkách aplikace.

Aplikace - Hladký samonivelační systém:

Po zaschnutí základního nátěru se aplikuje Epoxol® Floor smíchaný s křemičitým pískem M-32 v poměru 1:0,8-1,2 . Směs se nanáší zubovým hladítkem ve vrstvě s tloušťkou 1,5-3 mm.

Před mícháním se doporučuje mechanické míchání složky A po dobu ~ 1 minuty. Poté následuje přidání složky B do složky A v předem stanoveném poměru (10A : 3,5B w/w) a míchání obou složek po dobu cca. 3 - 5 minut elektrickým míchadlem s nízkými otáčkami. Důležité je důkladně promíchat i po stranách a na dně nádoby, aby se tuhá látka (složka B) rovnoměrně rozložila. Směs se poté nechá působit přibližně 5 minut a poté se za stálého míchání postupně přidává křemičitý písek M-32, až když se směs nestane homogenní.

Při nanášení samonivelačního nátěru na podlahu je nezbytné důkladně použít speciální váleček s hroty, aby se uvolnil veškerý zachycený vzduch a vytvořil se hladký nátěr bez bublin a s rovnoměrným rozložením písku v hmotě. Během tohoto postupu je třeba používat i obuv s hroty.

Spotřeba (na mm tloušťky): 0,80 kg/m2 Epoxol® Floor + 0,80 kg/m2 Křemičitý písek Μ-32 pro poměr míchání 1:1

Aplikace - Protiskluzový epoxidový nátěr

Po základním nátěru a během nanášení první vrstvy epoxidového nátěru Epoxol® Floor se doporučuje rozptýlit křemičitý písek M-32 až do nasycení na ještě čerstvou vrstvu Epoxol® Floor, přičemž odhadovaná spotřeba písku je 3 kg/m2 . Po vyschnutí by měly být všechny uvolněné zrnka odstraněny vysavačem s vysokým sacím výkonem a všechny nerovnosti povrchu by měly být obrušeny. Povrch se potom utěsní přípravkem Epoxol® Floor, který se nanáší válečkem v 1 nebo 2 vrstvách.

Spotřeba Epoxol® Floor jako tesnící vrstvy: 0,40-0,60 kg/m2 v 1 nebo 2 vrstvách

Aplikace - Protiskluzový samonivelační systém:

Po nanesení uvedeného systému se na ještě čerstvou vrstvu samonivelačního nátěru Epoxol® Floor nasype křemičitý písek M-32 až do nasycení, přičemž odhadovaná spotřeba písku je 4 kg/m2 . Po vyschnutí by měly být všechny uvolněné zrnka odstraněny vysavačem s vysokým sacím výkonem a všechny nerovnosti povrchu by měly být obrušeny.

Po výše uvedeném postupu, konkrétně po 24-36 hodinách, v závislosti na převládajících atmosférických podmínkách, se navrhuje aplikovat Epoxol® Floor jako tesnící vrstvu válečkem nebo stěrkou v 1 nebo 2 vrstvách.

Před aplikací postupujte podle výše uvedených pokynů pro míchání, ale bez přidání křemičitého písku do směsi.

Spotřeba Epoxol® Floor jako tesnící vrstvy: 0,50-0,70 kg/m2 v 1 nebo 2 vrstvách

Aplikace - Hladký epoxidový povlak:

Po zaschnutí základního nátěru se Epoxol® Floor aplikuje jako epoxidový nátěr v minimálně dvou vrstvách válečkem. Druhá vrstva se nanáší ~ 24 hodin po nanesení první vrstvy v závislosti na převládajících atmosférických podmínkách.

Před mícháním se doporučuje mechanické míchání složky A po dobu 1 minuty. Poté následuje přidání složky B do složky A v předem stanoveném poměru (10A : 3,5B w/w) a míchání obou složek po dobu cca. 3 - 5 minut elektrickým míchadlem s nízkými otáčkami. Důležité je důkladně promíchat i po stranách a na dně nádoby, aby se tuhá látka (složka B) rovnoměrně rozložila.

Spotřeba Epoxolu® Floor jako epoxidového nátěru: 0,25-0,30 kg/m2 na vrstvu válečkem.

Alternativně se Epoxol® Floor nanáší ve zvýšené tloušťce na vrstvu hladkou stěrkou nebo stěrkou, přičemž spotřeba vrstvy je ~0,50-0,60 kg/m2 . V takovém případě se doporučuje pravidelně kontrolovat tloušťku mokrého filmu, aby se zajistila rovnoměrná tloušťka nánosu, přičemž se doporučuje i důkladné používání speciálního válečku s hroty.

* Tato aplikace (buď pomocí válečku, hladkého hladítka nebo stěrky) se nedoporučuje, pokud je materiál ve světlých odstínech (např. bílý, světle béžový), kvůli snížené spotřebě v takovém případě, což může vést k omezenému pokrytí podkladu.

NEOTEX
11-223301EF
18 ks
5205423068834
Suchý na přetírání +12°C | 36 hodín
+25°C |24 hodín
+30°C | 24 hodín
Balení 13,5 kg (A+B)
Teoretická spotřeba balení 15 m2 / 1 mm tloušťky s křemičitým pískem (poměr 0,8 : 0,8)
20 - 22 m2 / pro 2 vrstvy jako nátěr
Aplikační teplota +12 °C min. / +35°C max.
Spotřeba 0,5 - 0,6 kg/m2 pro 2 vrstvy jako běžný nátěr
0,80 kg/m2 Epoxol® Floor+ 0,80 kg/m2 křemičitý písek Μ-32 (na mm tloušťky)
Doba zpracovatelnosti (při 20°C) 40 minut
Míchací poměr 100:35
Odolnost vůči teplotám (suché zatížení) -30 °C min. / +100°C max.
Doba zpracovatelnosti po smíchání složek A+B +12°C | 1 hodina
+25°C | 40 minút
+30°C | 30 minút
Vzhled Lesklý
* Nízké teploty a vysoká vlhkost při aplikaci a/nebo vytvrzování tyto doby prodlužují, zatímco vysoké teploty je zkracují.
Úplné vytvrzení ~ 7 dní
Čištění nářadí Neotexom® 1021 ihned po aplikaci
Poznámky | Doporučení *Po aplikaci systému se doporučuje utěsnit dilatační spáry podlahy elastickým polyuretanovým tmelem Neotex® PU Joint nebo epoxidovou opravnou hmotou Epoxol® Putty v elastickém provedení (směšovací poměr 1Α : 2-2,5Β).
*Vzhledem k povaze materiálu může přímé a dlouhodobé vystavení finálního nátěru UV záření časem způsobit křídovatění. Z tohoto důvodu se nedoporučuje pro venkovní aplikace.
*V závislosti na požadované odolnosti proti skluzu lze křemenné vysílání provádět s použitím křemenného písku s vyšší granulometrií (např. 0,4-0,8 mm).
* Výsledkem válečkové aplikace Epoxolu® Floor S jako hladkého epoxidového nátěru je mírně reliéfní povrch (pomerančová kůra).

Mohlo by vás také zajímat