Zpracování osobních údajů

 

Touto cestou Vám chceme říci, že chráníme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete. Aplikujeme v každodenní praxi Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterými zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen " GDPR ") , jakož i zákon č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon č. 110/2019 Sb.").

 

Před tím, než začnete číst "Povinné informování dotčených osob" je vhodné, abyste se seznámili se základními pojmy, které jsou používány v uvedeném dokumentu. Takto bude samotné Informování pro Vás srozumitelnější.

 

 • Pro účely ochrany osobních údajů naše obchodní společnost, která on-line prodává zboží i fyzickým osobám, je považována za " provozovatele ".
 • Pro účely ochrany osobních údajů fyzické osoby- zákazníci, potenciální zákazníci a ostatní návštěvníci webové stránky, jejichž osobní údaje provozovatel získává a následně zpracovává, jsou považovány za " dotčené osoby ".
 • Osobní údaj " - všechny přímé i nepřímé údaje, které vedou k určiteľnosti fyzické osoby (např. Jméno, příjmení, adresa pro doručování zboží, fakturační adresa, kontaktní údaje- email, tel. Číslo). Provozovatel vždy získává pouze údaje nezbytné pro dosažení sledovaného účelu (např. Pouze údaje nezbytné pro prodej zboží, pouze údaje nezbytné pro poslání newsletteru).
 • Právní základ " - zjednodušeně řečeno je to odpověď na otázku: "Na základě čeho zpracovává provozovatel osobní údaje dotčených osob?" (Např. Souhlas, oprávněný zájem, předsmluvní / smluvní vztah, zvláštní předpis ...).
 • Zprostředkovatel " - každý kdo zpracovává osobní údaje pro správce (... provozovatel zpracovává osobní údaje prostřednictvím svých pověřených a poučených zaměstnanců, tedy oprávněnými osobami, nebo prostřednictvím externích subjektů, které se řídí pokyny provozovatele, tedy zprostředkovateli).

Dále pro srozumitelnost považujeme za nutné ještě v krátkosti uvést, jak funguje z pohledu ochrany osobních údajů naše internetová stránka. Takže fyzická osoba jako dotčená osoba , která navštíví naši internetovou stránku: 

-se může zaregistrovat pouze na "Odběr newsletterů", a to aniž by něco kupovala nebo si zřídila účet (tzv. " potencionální zákazník ", resp. " návštěvník internetové stránky "),

-se může přihlásit do "Zákaznického účtu" za účelem získání přehledu o svých objednávkách / dobropisech, bezproblémové aktualizace svých údajů, efektivního předvyplnění používaných formulářů a zároveň rychle získávat aktuální informace o zboží, které nakupuje (tzv. " registrovaný zákazník "),

-může i bez přihlášení do "Zákaznického účtu" objednat / objednávat zboží (tzv. " neregistrovaný zákazník ").

Registrovaný zákazník:

 • Tak se jako "zákazník" zaregistruj do svého Zákaznického účtu a měj přehled o svých objednávkách / dobropisech, kdykoli aktualizovat své údaje, zefektivní vyplňování formulářů ...

-dobrovoľná registrace dotčené osoby na právním základě, kterým je prokazatelný souhlas dotčené osoby (čl. 6 odst. 1 písm. a / Nařízení GDRP).  

 • Tak si jako "zaregistrovaný zákazník" objednej zboží ...

-právnym základem pro zpracování osobních údajů dotčené osoby je   předsmluvní a smluvní vztah  (čl. 6 odst. 1 písm. b / Nařízení GDPR).

 • Tak jako "registrovaný zákazník" počítej s tím, že budeš upozorněn na nedokončený nákup ...

-posielanie upozorňovacího emailu dotyčné osobě v případě nedokončení nákupu (tzv. opuštěný košík) na právním základě, kterým je předsmluvní a smluvní vztah (čl. 6 odst. 1 písm. b / Nařízení GDPR).  

 • Tak jako "registrovaný zákazník" počítej s přímým marketingem ...

-marketingová komunikace se dotčenou osobou na právním základě, kterým je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f / Nařízení GDPR).    

 • Tak jako "registrovaný zákazník" počítej s tím, že při dokončování nákupu se zobrazí nabídka dalšího doporučeného zboží ...

-na základě dotyčnou osobou vybraného zboží se před ukončením nákupu této osobě zobrazuje nabídka dalšího doporučeného zboží (upselling) na právním základě, kterým je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f / Nařízení GDPR) - v tomto případě nejde o profilování , provozovatel nevytváří profily preferencí zákazníků (... funguje to tak, že např. zákazník si koupí šátek pokud tomuto zboží se automaticky nabídne další související zboží "kšiltovka v akci")  

Neregistrovaný zákazník:

 • Tak si jako "zákazník" objednej zboží ...

-právnym základem pro zpracování osobních údajů dotčené osoby je   předsmluvní a smluvní vztah  (čl. 6 odst. 1 písm. b / Nařízení GDPR).

 • Tak jako "zákazník" počítej s tím, že při dokončování nákupu se zobrazí nabídka dalšího doporučeného zboží ...

-na základě dotyčnou osobou vybraného zboží se před ukončením nákupu této osobě zobrazuje nabídka dalšího doporučeného zboží (upselling) na právním základě, kterým je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f / Nařízení GDPR) - v tomto případě nejde o profilování , provozovatel nevytváří profily preferencí zákazníků (... funguje to tak, že např. zákazník si koupí šátek pokud tomuto zboží se automaticky nabídne další související zboží "kšiltovka v akci")  

Každý, bez ohledu na to, zda je zákazník:

 • Tak využij možnost a zaregistruj se na posílání newsletterů ...

-marketingová komunikace s osobami na právním základě, kterým je předchozí prokazatelný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a / Nařízení GDRP).

 • Tak pozorně čti vše o Cookies ...

 

-není osobním údajom- provozovatel má povinnost splnit podmínky § 55 zákona 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Tak jako "návštěvník" webové stránky počítej s remarketing

- nelze identifikovat konkrétní osobu (cookies a ID).

 

Nyní, když si už umíte představit, jak a proč jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, je vhodné seznámit se s obsahem "Povinného informování dotčených osob".

 

 

 

 

 

Povinné informování dotčených osob

Provozovatel: Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19602 00 Brno - Veveří, Česká republika, kontaktní mail info@izolujto.cz (dále jen "provozovatel"), který nemá určenou odpovědnou osobu, zpracovává osobní údaje dotčených osob ( tj fyzických osob) v níže uvedených informačních systémech osobních údajů (dále "IS") v rámci konkrétních zpracovatelských činností, jejichž účel, právní základ, kategorie dotčených osob a kategorie osobních údajů, jsou uvedeny v tabulce:

 

P. č.

účel zpracovávání

Právní základ zpracovatelské činnosti
(nepovinné)

Kategorie dotčených osob

Kategorie osobních údajů

 1. 1. IS marketing- newslettery, zpracovatelské činnosti:

posílání newsletterů

prokazatelný souhlas

fyzická osoba

běžné osobní údaje

 1. 2. IS systém objednávek, zpracovatelské činnosti:

provozování systému objednávok- registrovaný, neregistrovaný zákazník

předsmluvní /

smluvní vztah

fyzická osoba- zákazníci, resp. potencionálni zákazníci

 

Pozn.:

(Jednotlivci, fyzické osoby podnikatelé, zástupci a jednatelé právnických osob)

běžné osobní údaje

upselling- nabídka dalšího zboží před ukončením Nákupu registrovaný, neregistrovaný zákazník

 

(Pozn .: nejde o profilování)

oprávněný zájem provozovatele

fyzická osoba- zákazníci, resp. potencionálni zákazníci

běžné osobní údaje

 1. 3. IS reklamace

vyřizování reklamací

smluvní vztah

fyzická osoba jednotlivec jako:

-reklamujúci

-vybavujúci zaměstnanec provozovatele včetně oficiálního zástupce

běžné osobní údaje

 1. 4. IS registrácia- přihlášení do účtu, zpracovatelské činnosti:

vedení účtu zákazníka za účelem přehledu objednávek, aktualizace dat, předvyplnění formulářů

prokazatelný souhlas

fyzická osoba- registrovaný zákazník

běžné osobní údaje:

přímý marketing- registrovaný zákazník

 

(Pozn .: newslettery s informacemi o podobném zboží nebo reklama pro určitý segment)

oprávněný zájem provozovatele

fyzická osoba- registrovaný zákazník

běžné osobní údaje:

upozornění na opuštěný košík- registrovaný zákazník

předsmluvní /

smluvní vztah

fyzická osoba- registrovaný zákazník

běžné osobní údaje: email

 1. 5. IS webové sídlo, zpracovatelské činnosti:

zveřejňování na webovém sídle

souhlas

fyzická osoba:

- osoby v pracovním poměru

-jiné fyzické osoby

běžné osobní údaje

 1. 6. IS smlouvy / dohody, zpracovatelské činnosti:

uzavírání a plnění smluv / dohod

předsmluvní a smluvní vztahy

Fyzická osoba jako smluvní strana:

-jednotlivec

-fyzická osoba podnikatel

-zástupca právnické osoby / provozovatele

běžné osobní údaje

 1. 7. IS účetnictví, zpracovatelské činnosti:

zpracování účetních dokladů a podkladů do účetnictví

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba:

-ZAMĚSTNANCI / dohodářů provozovatele,

-ZAMĚSTNANCI / dohodářů dodavatelů / odběratelů zboží a služeb,

-jiné fyzické osoby (např. živnostníci, zástupci právnických osob, zákazníci)

-BĚŽNÉ osobní údaje, není vyloučena zvláštní

kategorie osobních údajů v přílohách fakturám u klientů působících ve zdravotnictví

 1. 8. IS vymáhání, zpracovatelské činnosti:

předsoudní vymáhání

- závazkový vzťah- závazek dlužníka vůči věřiteli v konkrétním smluvním vztahu

fyzické osoby:

-dlžníci (jednotlivci, fyz. osoby podnikatelé, zástupci právnických osob)

-vybavujúci zaměstnanci provozovatele včetně oficiálního zástupce

běžné osobní údaje

 1. 9. IS sporu- oprávněný zájem uplatňovat svá práva, zpracovatelské činnosti:

civilní sporná řízení

oprávněný zájem provozovatele

-účastníci řízení

-jiné fyzické osoby

běžné osobní údaje

civilní mimosporové řízení / přihlášení pohledávky do dědického řízení

oprávněný zájem provozovatele

-účastníci řízení

-jiné fyzické osoby

běžné osobní údaje

trestní řízení

oprávněný zájem provozovatele

-účastníci řízení

-jiné fyzické osoby

běžné osobní údaje (identifikační údaje),

údaje o spáchání trestného činu, další osobní údaje zjištěné nebo poskytnuté v průběhu řízení, podpis

správní soudní řízení

oprávněný zájem provozovatele

-účastníci řízení

-jiné fyzické osoby

běžné osobní údaje

exekuční řízení

oprávněný zájem provozovatele

-účastníci řízení

-jiné fyzické osoby

běžné osobní údaje

 1. 1. IS řízení proti provozovateli, zpracovatelské činnosti:

plnění zákonných povinností v řízeních vedených proti provozovateli

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

fyzické osoby:

- v postavení účastníků řízení, který podali žalobu, návrh, a pod. proti provozovateli

- zaměstnanci provozovatele uvádění v rozhodnutích správních orgánů,

- jiné fyzické osoby

-zástupca provozovatele

běžné osobní údaje

 1. 1. IS kniha pošty, zpracovatelské činnosti:

správa registratury

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

- fyzické osoby jako odesílatelé a příjemci korespondence

- zaměstnanci provozovatele včetně oficiálního zástupce

běžné osobní údaje

 1. 2. IS žádosti / námitky dotčených osob, zpracovatelské činnosti:

vyřizování žádostí a námitek

zákonná povinnost vyplývající z platné legislativy

fyzické osoby jako:

-dotknuté osoby, resp. jejich zástupci,

-vybavujúci zaměstnanci provozovatele včetně oficiálního zástupce

běžné osobní údaje, není vyloučena ani zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje mohou být, jestliže skutečnosti uváděné v žádosti / námitce a v samotném jejím vybavení se týkají IS, které obsahují citlivé údaje)

 1. 3. IS jiné podání, zpracovatelské činnosti:

vyřizování jiných podání

konkludentní souhlas

Fyzická osoba jako:

-jednotlivec,

-podnikateľ,

-vybavujúci zaměstnanec provozovatele včetně oficiálního zástupce

běžné osobní údaje

 1. 4. IS obchodní kontakty, zpracovatelské činnosti:

vedení aktivních obchodních kontaktů

oprávněný zájem provozovatele

fyzické osoby:

-štatutári / jednatelé

-podepisující úředník,

-živnostníci / svobodná povolání

-ZAMĚSTNANCI odběratelských / dodavatelských subjektů

-iní spolupracující jednotlivci

běžné osobní údaje

 1. 5. IS zápisy do obchodního rejstříku, zpracovatelské činnosti:

zápis, změna, výmaz

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

- fyzická osoba jednotlivec (statutární orgán, členové orgánů, prokurista, akcionář)

běžné osobní údaje

konečný uživatel výhod

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

fyzické osoby jednotlivci:

-koneční uživatelé výhod (jednatelé, společníci, management)

- osoba podávající návrh

 

Pozn.:

od 1. listopadu 2018 povinnost zápisu identifikačních údajů o konečném uživateli výhod do obchodního rejstříku

běžné osobní údaje

 1. 6. IS seznam společníků, zpracovatelské činnosti:

vedení seznamu společníků

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

fyzické osoby jednotlivci jako společníci sro

běžné osobní údaje

 1. 7. IS mzdy a personalistika včetně předsmluvních vztahů, zpracovatelské činnosti:

agenda uchazečů (předsmluvní vztah se překlápí do smluvního vztahu)

-predzmluvné vztahy

Fyzická osoba jednotlivec:

- úspěšní uchazeči o zaměstnání

běžné osobní údaje

smluvní vztahy / dohody o pracích konaných mimo hlavní prac. poměru, případně jiné dohody předpokládané zákoníkem práce

smluvní vztah

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoby v pracovním poměru

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

-zástupca provozovatele

běžné osobní údaje

osobní karta zaměstnance

zákonná povinnost na základě zákoníku práce

Fyzická osoba jednotlivec:

-ZAMĚSTNANCI,

-bývalí zaměstnanci, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

dohody o hmotné odpovědnosti

smluvní vztah

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoby v pracovním poměru

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

-zástupca provozovatele

běžné osobní údaje

přihlášky / odhlášky / změny

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoby v pracovním poměru

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

docházka

zákonná povinnost na základě zákoníku práce

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoby v pracovním poměru

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

mzdy, podklady ke mzdám, odvody (výplatní listiny, výplatní pásky, rekapitulace mezd, pomocné doklady do účtárny - srážky, analytika účetního dokladu apod.)

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoby v pracovním poměru

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

exekuční a sankční srážky (rozsudky, rozhodnutí správních orgánů)

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoby v pracovním poměru,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

jiné srážky ze mzdy (stravenky, firemní telefon, firemní automobil ...)

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoby v pracovním poměru,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje:

cestovní příkazy / náhrady před předáním do účetnictví

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoby v pracovním poměru,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

--zástupca provozovatele

běžné osobní údaje

mzdový list

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

-zamestnanec,

-rodinný příslušníci,

-bývalí zaměstnanci, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

evidenční list důchodového zabezpečení

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

-ZAMĚSTNANCI,

-bývalí zaměstnanci, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

výkaznictví do zdravotních pojišťoven (ZP)

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoba v pracovněprávním vztahu,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

výkaznictví do Sociální pojišťovny (SP)

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoba v pracovněprávním vztahu,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

výkaznictví na příslušný daňový úřad (DU)

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoba v pracovněprávním vztahu,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

výkaznictví do DDS

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoba v pracovněprávním vztahu,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

výkaznictví do DSS

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoba v pracovněprávním vztahu,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

prohlášení a roční zúčtování daně z příjmu fyzické osoby

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

-osoby v pracovněprávním vztahu ,,

-manželia nebo manželky těchto osob, také vyživované děti, rodiče vyživovaných dětí, blízké osoby,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

-zástupca provozovatele

běžné osobní údaje

nemocenské dávky

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- zaměstnanci,

-bývalí zaměstnanci, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje (identifikační údaje), zvláštní kategorie osobních údajů (údaje související se zdravotním stavem)

opatření související s oznamováním protispolečenské činnosti

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- zaměstnanec,

-blízke osoby,

-bývalí zaměstnanci, a to během plynutí úložní doby

-zástupca provozovatele

běžné osobní údaje

poskytování a zveřejňování kontaktních údajů zaměstnanců

oprávněný zájem provozovatele

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoba v pracovněprávním vztahu,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

vzdělávání

zákonná povinnost na základě zákoníku práce

fyzické osoby jednotlivci:

-ZAMĚSTNANCI,

-bývalí zaměstnanci, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

dohoda o zvyšování kvalifikace

smluvní vztah

fyzické osoby jednotlivci:

-ZAMĚSTNANCI,

-bývalí zaměstnanci, a to během plynutí úložní doby

-zástupca provozovatele

běžné osobní údaje

aktivity- sociální fond

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

-ZAMĚSTNANCI,

-bývalí zaměstnanci, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

pracovněprávní odpovědnost

oprávněný zájem provozovatele

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoby v pracovním poměru,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

Dohoda o uznání závazku a o náhradě škody

smluvní vztah

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoba v pracovním poměru

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

-zástupca provozovatele

běžné osobní údaje

stravování zaměstnanců

zákonná povinnost na základě zákoníku práce

Fyzická osoba jednotlivec:

- zaměstnanci,

-bývalí zaměstnanci, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

stravování jiných osob

oprávněný zájem provozovatele

fyzická osoba:

-dohodár,

-jiné fyzické osoby (např. bývalí zaměstnanci),

-bývalí dohodářů / jiné osoby, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

rekreace zaměstnanců

oprávněný zájem provozovatele

Fyzická osoba jednotlivec:

- zaměstnanec

- manžel / ka, vlastní dítě, dítě svěřeno zaměstnanci do náhradní péče na základě rozhodnutí soudu nebo dítě svěřeno zaměstnanci do péče před rozhodnutím soudu o osvojení a jiná osoba žijící se zaměstnancem ve společné domácnosti, kteří se se zaměstnancem účastní rekreaci,

-bývalí zaměstnanci, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

příspěvek na sportovní činnost dítěte

oprávněný zájem provozovatele

Fyzická osoba jednotlivec:

- zaměstnanec

-dieťa zaměstnance,

-bývalí zaměstnanci, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

kopírování nezbytně potřebných dokladů do spisu

oprávněný zájem provozovatele

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoby v pracovním poměru

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje

plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatele vůči osobám v pracovněprávním vztahu

zákonná povinnost na základě zákoníku práce

Fyzická osoba jednotlivec:

- osoby v pracovním poměru,

-bývalí zaměstnanci / dohodářů, a to během plynutí úložní doby

běžné osobní údaje, nevylučuje se ani zvláštní kategorie osobních údajů či údaje týkající se uznání viny za spáchané přestupky a trestné činy

 1. 8. IS BOZP a PO, zpracovatelské činnosti:

zdravotní / psychologická způsobilost k práci

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

-uchádzač (předpoklad přijetí)

-osoby v pracovněprávním vztahu

běžné osobní údaje (identifikační údaje), neměly by se zpracovávat údaje o zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů) - uvádí se pouze způsobilý nebo nezpůsobilý

registrovaný prac úraz

(Registrace, záznam, správa)

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

- zaměstnanec / dohodářů provozovatele

-zamestnanec / dohodářů jiného zaměstnavatele

-iná fyzická osoba

-zástupca provozovatele

běžné osobní údaje (identifikační údaje v rozsahu předepsaného tiskopisu),

zvláštní kategorie osobních údajů (o utrpení zranění)

důkaz   

pracovních úrazů (obsahuje údaje potřebné k sepsání záznamu o registrovaném pracovním úrazu)

Pozn .: evidence obsahuje údaje potřebné k sepsání záznamu

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

-zamestnanec (včetně dohodářů)

běžné osobní údaje (identifikační údaje), zvláštní kategorie osobních údajů (o utrpení zranění)

evidence o jiných úrazech než pracovních úrazech a o nebezpečných událostech (obsahuje údaje o příčinách vzniku a o přijatých opatřeních pro předcházení podobným úrazům a událostem)

 

Pozn .: evidence obsahuje údaje potřebné k sepsání záznamu

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

-ZAMĚSTNANCI / dohodářů jiného zaměstnavatele

-jiné fyzické osoby

-zástupca provozovatele

běžné osobní údaje (identifikační údaje), zvláštní kategorie osobních údajů (o utrpení zranění)

školení BOZP, PO (vstupní, opakované)

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

-osoby v pracovněprávních vztazích

běžné osobní údaje

zkoušky na alkohol a omamné látky

zákonná povinnost na základě zvláštních předpisů

Fyzická osoba jednotlivec:

-ZAMĚSTNANCI, dohodářů

-zástupca provozovatele

běžné osobní údaje

 

Ve většině zpracovatelských činností provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob na základě:

- zvláštních předpisů (neposkytnutí údajů provozovateli ze strany dotyčné osoby, neumožňuje provozovateli pokračovat v zpracovávání jejích osobních údajov- tedy není možné plnit zákonné povinnosti, např. Vystavit fakturu, přihlásit nového zaměstnance do zdravotní pojišťovny a sociální pojišťovny, uskutečnit zápis do obchodního rejstříku) ,

- v rámci předsmluvních a smluvních vztahů (platí, že neposkytnutí údajů provozovateli ze strany dotyčné osoby, neumožňuje provozovateli pokračovat v zpracovávání jejích osobních údajov- nelze uzavřít smluvní vztah).

Nicméně provozovatel má i zpracovatelské činnosti, v nichž zpracovává osobní údaje dotčených osob:

- na základě prokazatelného souhlasu (např. Posílání newsletterů - dobrovolná databáze, do které se dostanou pouze ty dotčené osoby, které se zařazením souhlasí).

- vlastního oprávněného zájmu (např. Přímý marketing- provozovatel je oprávněn provádět na podporu prodeje svých produktů i přímý marketing zaměřený na stálé zákazníky, nebo příspěvek na sportovní činnost dítěte- provozovatel je oprávněn poskytnout zaměstnanci tento příspěvek, nebo vedení aktivních obchodních kontaktov- provozovatel je oprávněn zpracovávat obchodní kontakty, které potřebuje při svém podnikání a zajišťování vlastních provozních potřeb).

Provozovatel prověřuje trvání účelu zpracování osobních údajů a po jeho splnění bez zbytečného odkladu zajistí výmaz / likvidaci osobních údajů; to neplatí, pokud osobní údaje jsou součástí spisového záznamu / ů [1] (v tomto případě musí uplynout úložná doba- stanovena zvláštním předpisem nebo určená provozovatelem).

 

V některých IS / zpracovatelských činnostech pomáhají provozovateli při zpracovávání osobních údajů zprostředkovatelé (externí subjekty, které zpracovávají osobní údaje provozovatele jeho jménem). Jinak provozovatel osobní údaje dotčených osob poskytuje pouze třetím stranám na základě zvláštních předpisů (např. Zdravotním pojišťovnám, příslušnému finančnímu úřadu, sociálního zabezpečení, soudu, exekutorského úřadu, policii, orgánům činným v trestním řízení) nebo vlastním oprávněným osobám (tj osoby v pracovním poměru , které jsou pověřeny a poučeny včetně poučení o povinnosti mlčenlivosti) nebo samotným dotčeným osobám (při realizaci práva subjektů údajů na přístup ke svým osobním údajům).

 

K zmíněné realizaci práv dotčených osob je nutné uvést, že dotčené osoby (fyzické osoby) mají:

 • Právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům a provozovatel je povinen při realizaci práva s přihlédnutím ke všem okolnostem případu:

- vydat fyzické osobě potvrzení o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se jí týkají,

- poskytnout dotčené osobě informace podle čl. 15 GDPR / § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů,

- umožnit dotyčné osobě přístup k jejích osobních údajom- kopie osobních údajů (je na posouzení samotného provozovatele v jaké strukturalizované formě poskytne osobní údaje, hlavně ať je forma čitelná, a zároveň musí provozovatel chránit práva jiných fyzických osob, např. Kopie listiny, ale údaje jiných fyzických osob musí provozovatel anonymizovány).

V případě, že dotyčná osoba požaduje zaslání kopie jejích údajů elektronicky, provozovatel jí informace poskytne elektronicky, pokud si dotyčná osoba nestanovila jiný způsob poskytnutí.

 • Právo na opravu svých osobních údajů a provozovatel je povinen při realizaci práva s přihlédnutím ke všem okolnostem případu:

- na žádost dotyčné osoby bez zbytečného odkladu opravit nesprávné osobní údaje, které se jí týkají,

- na žádost dotyčné osoby bez zbytečného odkladu doplnit neúplné osobní údaje, které se jí týkají,

- v případě, že na základě vlastní činnosti zjistí nesprávnost nebo neúplnost osobních údajů, vyrozumět o tom dotčenou osobu a zároveň ji vyzvat, aby ve stanovené přiměřené lhůtě poskytla správné osobní údaje.

 • Právo na vymazání svých osobních údajů a provozovatel je povinen při realizaci práva s přihlédnutím ke všem okolnostem případu:

- na žádost dotyčné osoby zlikvidovat / vymazat osobní údaje v určitých případech (zejména odvolání souhlasu, uplynutí doby souhlasu, nezákonné zpracovávání, osobní údaje neměly být ani získané).

 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů a provozovatel je povinen při realizaci práva s přihlédnutím ke všem okolnostem případu:

- na žádost dotyčné osoby omezit zpracování osobních údajů (zejména případy, kdy si dotyčná osoba myslí, že její osobní údaje, které o ní provozovatel má, mohou být nepřesné a na čas do sjednání nápravy, využije toto právo, nebo když si dotyčná osoba myslí , že její osobní údaje provozovatel již nepotřebuje využívať- tedy skončil účel jejich zpracování, nebo provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku).

 

 • Právo namítat zpracovávání svých osobních údajů a provozovatel je povinen při realizaci práva s přihlédnutím ke všem okolnostem případu:

 

- přehodnotit konkrétní případ, situaci, v níž se dotyčná osoba ocitla a na základě ní tvrdí, že její oprávněný zájem na ochraně osobních údajů převažuje nad oprávněným zájmům provozovatele. V případě, že tomu tak je, provozovatel nebude její osobní údaje dále zpracovávat.

 

 • Právo na přenosnost svých osobních údajů a provozovatel je povinen při realizaci práva s přihlédnutím ke všem okolnostem případu:

-preniesť v čitelné formě osobní údaje na základě žádosti dotčené osoby jinému provozovateli (právo lze uplatnit pouze pokud jde o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo smlouvy).

 • Právo odvolat souhlas dotčené osoby a provozovatel je povinen při realizaci práva s přihlédnutím ke všem okolnostem případu:

- neprodleně přestat se zpracováním a následně vymazat zpracovávané osobní údaje. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

 

 • Právo podat návrh na zahájení řízení

- jestliže se fyzická osoba domnívá, že provozovatel osobní údaje zpracovává nezákonně, může podat návrh na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27 (bližší kontaktní údaje jsou zveřejněny na webovém sídle úřadu, Poznámka k návrhu: musí mít náležitosti dle správního řádu).

 • V podmínkách provozovatele se neuskutečňuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

Provozovatel je povinen přijmout vhodná opatření a poskytnout dotyčné osobě informace a oznámení, které se týkají zpracovávání jejích osobních údajů, a to v stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně. Informace je povinen poskytnout v listinné podobě nebo elektronické podobě, zpravidla ve stejné podobě, v jaké byla podána žádost. Pokud o to požádá dotčená osoba, informace může provozovatel poskytnout i ústně, pokud dotyčná osoba prokáže svou totožnost jiným způsobem.

Žádosti / námitky při uplatňování uvedených práv mohou dotčené osoby adresovat:

- v listinné podobě na adresu sídla provozovatele,

- v elektronické podobě na mail  info@izolujto.cz

Předávání osobních údajů do třetí země (mimo členských států) nebo mezinárodní organizace provozovatel neuskutečňuje.

 

Při zpracovávání osobních údajů dotčených osob provozovatel dodržuje základní zásady zpracování osobních údajů:

 • Zásadu zákonnosti - osobní údaje lze zpracovávat pouze zákonným způsobem a tak, aby nedošlo k porušení základních práv dotčené osoby.
 • Zásadu omezení účelu - osobní údaje lze získávat pouze na konkrétní určený, vymezený a oprávněný účel a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s tímto účelem.
 • Zásadu minimalizace - zpracovávané osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah daný účelem zpracování osobních údajů.
 • Zásadu správnosti - zpracovávané osobní údaje musí být správně a podle potřeby aktualizován.
 • Zásadu minimalizace uchovávání - osobní údaje musí být uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby nejpozději, dokud je to nutné pro účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány; (Výjimka existuje pokud jde o privilegované účely: osobní údaje se uchovávají déle, pokud mají být zpracovávány výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel na základě zvláštního předpisu a pokud jsou dodrženy odpovídající záruky ochrany práv dotčené osoby podle § 78 odst. 8 zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů)
 • Zásadu integrity a důvěrnosti - osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který prostřednictvím vhodných technických, organizačních a personálních opatření zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem / zničením osobních údajů nebo poškozením osobních údajů.
 • Zásadu odpovědnosti - provozovatel je odpovědný za dodržování základních zásad zpracování osobních údajů, za soulad zpracování osobních údajů se zásadami zpracování osobních údajů a je povinen tento soulad se zásadami zpracování osobních údajů na požádání Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky (dále jen "úřad") prokázat.

Zvláštní část- vybrané zpracovatelské činnosti

 

 • PRO newsletteru

Povinné informování IS marketing- newslettery:

Provozovatel: Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19602 00 Brno - Veveří, Česká republika, kontaktní mail info@izolujto.cz(dále jen "provozovatel"), který  nemá  určenou odpovědnou osobu, zpracovává osobní údaje dotčených osob ( tj fyzických osob) v IS marketing- newslettery v rámci zpracovatelských činností, jejichž účel, právní základ, kategorie dotčených osob a kategorie osobních údajů, jsou uvedeny níže:    

účel zpracovávání

Právní základ zpracovatelské činnosti
(nepovinné)

Kategorie dotčených osob

Kategorie osobních údajů

posílání newsletterů

prokazatelný souhlas

fyzická osoba

běžné osobní údaje: mailové adresy

 

Provozovatel pro tento účel získává osobní údaje přímo od dotčených osob, které je poskytují provozovateli dobrovolně na základě prokazatelného souhlasu, a to na určenou dobu 10 let (provozovatel využívá osobní údaje pouze na zasílání newsletterů. Aniž se fyzické osoby registrovali do zákaznického účtu nebo koupili produkt jako nezaregistrovaní zákazníci, mají možnost odebírat newslettery a získávat tak informace o všem, co provozovatel nabízí a připravuje).

 

Provozovatel osobní údaje dotčených osob poskytuje třetím stranám pouze na základě zvláštních předpisů (zejména orgánům veřejné moci), samotným dotčeným osobám (při realizaci práva subjektů údajů na přístup ke svým osobním údajům), vlastním oprávněným osobám (tj fyzické osoby v pracovním poměru, resp. členové orgánů společnosti, kteří jsou pověřeni a poučeni včetně poučení o povinnosti mlčenlivosti), zprostředkovateli, resp. jeho oprávněným osobám (identifikační údaje: Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, WebSupport sro, IČ: 272 45 357).

 

U provozovatele zpracovávají osobní údaje pouze oprávněné osoby, které jsou řádně pověřené zpracováním osobních údajů a poučeny o povinnostech při zpracovávání osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti.

 

Provozovatel neprovádí s osobními údaji dotčených osob přeshraniční přenos do třetí země (mimo členských států), resp. mezinárodní organizace. Provozovatel neprovádí automatizované individuální rozhodování včetně profilování [2].

 

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na vymazání svých osobních údajů, právo na omezení zpracování svých osobních údajů.

Dále dotyčná osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů před uplynutím doby, na kterou byl dán, a to prostřednictvím mailové adresy:  info@izolujto.cz nebo kliknutím na odkaz "Zrušení odběru", který najde v každém e-mailu s newsletteru. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Po odvolání souhlasu provozovatel okamžitě přestane zpracovávat osobní údaje pro daný účel a následně je vymaže.

 

Zároveň má dotyčná osoba právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

Žádosti / námitky při uplatňování uvedených práv mohou dotčené osoby adresovat:

- v listinné podobě na adresu sídla provozovatele , 

- v elektronické podobě na mail  info@izolujto.cz

 

 • PRO PŘIHLÁŠENÍ DO ÚČTU

Povinné informování IS registrácia- přihlášení do účtu:

Provozovatel: Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika, kontaktní mail info@izolujto.cz (dále jen "provozovatel"), který nemá určenou odpovědnou osobu, zpracovává osobní údaje dotčených osob ( tj fyzických osob- uživatelů) poštu osobních údajů "IS registrácia- přihlášení do účtu" v rámci zpracovatelských činností, jejichž účel, právní základ, kategorie dotčených osob a kategorie osobních údajů, jsou uvedeny níže:        

účel zpracovávání

Právní základ zpracovatelské činnosti
(nepovinné)

Kategorie dotčených osob

Kategorie osobních údajů

vedení účtu zákazníka za účelem přehledu objednávek, aktualizace dat, předvyplnění formulářů

prokazatelný souhlas

fyzická osoba- registrovaný zákazník

běžné osobní údaje:

-prihlasovacie jméno (mailová adresa) a heslo

-jméno, příjmení

-adresa

-fakturačné údaje

-tel. číslo

-história produktů

přímý marketing- registrovaný zákazník

 

(Pozn .: newslettery s informacemi o podobném zboží nebo reklama pro určitý segment)

oprávněný zájem provozovatele

fyzická osoba- registrovaný zákazník

běžné osobní údaje:

-mailová adresa

-jméno, příjmení

upozornění na opuštěný košík- registrovaný zákazník

předsmluvní /

smluvní vztah

fyzická osoba- registrovaný zákazník

běžné osobní údaje: email

 

V případě zákaznického účtu dotyčná osoba dobrovolně poskytuje požadované osobní údaje na dobu 10 let (souhlas), a to za účelem přehledu objednávek, aktualizace dat a předvyplnění formulářů.

 

Pokud se již zákazník zaregistruje do svého zákaznického účtu, očekává, že kromě aktuálního přehledu o svých objednávkách / dobropisech a možnosti aktualizovat poskytnuté údaje, bude dostávat aktuální informace o svém zboží a podobném zboží.

Zároveň registrovaný zákazník bude dostávat na jím uvedený email upozornění na nedokončený nákup ( "opuštěný košík") na právním základě, kterým je předsmluvní vztah.

Provozovatel prověřuje trvání účelu zpracování osobních údajů a po jeho splnění bez zbytečného odkladu zajistí výmaz osobních údajů; to neplatí, pokud osobní údaje jsou součástí spisového záznamu / ů [3] (v tomto případě musí uplynout úložná doba). Na základě výše uvedeného provozovatel vymazává osobní údaje:

- po uplynutí doby, na kterou byl souhlas dán, se účet maže, pokud provozovatel nezískal souhlas na další zpracování,

- po odvolání souhlasu před uplynutím doby, na kterou byl dán, se účet maže, a to bez zpoždění,

-nedokončené objednávky ( "opuštěný košík") jsou smazány po 1 měsíci.

Po provedení výmazu dotyčná osoba ztratí přístup k historii objednávek / dobropisů, k informacím  o svém zboží a podobném zboží, k upozornění na "opuštěný košík".

 

Provozovatel osobní údaje dotčených osob poskytuje třetím stranám pouze na základě zvláštních předpisů (zejména orgánům veřejné moci), samotným dotčeným osobám (při realizaci práva subjektů údajů na přístup ke svým osobním údajům), vlastním oprávněným osobám (tj fyzické osoby v pracovním poměru, resp. členové orgánů společnosti, kteří jsou pověřeni a poučeni včetně poučení o povinnosti mlčenlivosti), zprostředkovateli, resp. jeho oprávněným osobám (identifikační údaje:Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, (ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., 272 45 357.)

 

U provozovatele zpracovávají osobní údaje pouze oprávněné osoby, které jsou řádně pověřené zpracováním osobních údajů a poučeny o povinnostech při zpracovávání osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti.

 

Provozovatel neprovádí s osobními údaji dotčených osob přeshraniční přenos do třetí země (mimo členských států), resp. mezinárodní organizace. Provozovatel neprovádí automatizované individuální rozhodování včetně profilování [4].

 

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na vymazání svých osobních údajů, právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů (pokud jde o automatizované zpracování na základě souhlasu ), právo namítat přímý marketing (po vznesení námitky provozovatel neprodleně stopne přímý marketing, zároveň v každém emaily adresovaném dotyčné osobě bude moci dotyčná osoba se odhlásit).

 

Dále dotyčná osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů před uplynutím doby, na kterou byl dán, a to prostřednictvím mailové adresy  info@izolujto.cz  Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Po odvolání souhlasu provozovatel okamžitě přestane zpracovávat osobní údaje pro daný účel a následně je vymaže. 

 

Zároveň má dotyčná osoba právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

Žádosti / námitky při uplatňování uvedených práv mohou dotčené osoby adresovat:

- v listinné podobě na adresu sídla provozovatele , 

- v elektronické podobě na mail  info@izolujto.cz

 

 • PRO OBJEDNÁVKY

Povinné informování IS systém objednávek:

Provozovatel: Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika, kontaktní mail info@izolujto.cz(dále jen "provozovatel"), který nemá určenou odpovědnou osobu, zpracovává osobní údaje dotčených osob ( tj fyzických osob) v IS systém objednávek v rámci zpracovatelských činností, jejichž účel, právní základ, kategorie dotčených osob a kategorie osobních údajů, jsou uvedeny níže:        

účel zpracovávání

Právní základ zpracovatelské činnosti
(nepovinné)

Kategorie dotčených osob

Kategorie osobních údajů

provozování systému objednávok- registrovaný, neregistrovaný zákazník

předsmluvní /

smluvní vztah

fyzická osoba- zákazníci, resp. potencionálni zákazníci

 

Pozn.:

(Jednotlivci, fyzické osoby podnikatelé, zástupci a jednatelé právnických osob)

běžné osobní údaje

upselling- nabídka dalšího zboží před ukončením Nákupu registrovaný, neregistrovaný zákazník

 

(Pozn .: nejde o profilování)

oprávněný zájem provozovatele

fyzická osoba- zákazníci, resp. potencionálni zákazníci

běžné osobní údaje:

-zboží v košíku a doporučené produkty na další nákup

 

Dotyčná osoba využívající objednávkový systém provozovatele je povinna poskytnout požadované osobní údaje, jinak není možné ze strany provozovatele akceptovat závaznou objednávku a přistoupit na jejím základě ke konkrétnímu plnění (osobní údaje provozovatel potřebuje, aby mohl zpracovávat a vyřizovat objednávky, včetně zpracování plateb za zboží a případného vrácení peněz).

Pro upselling provozovatel nepotřebuje získávat osobní údaje konkrétních zákazníků, protože jde o marketingovou aktivitu- nekonečného reklamu, která se zobrazuje před dokončením objednávky automaticky a je vázána na zboží v košíku, ke kterému se zobrazuje další nabízené zboží (nejde o profilování, provozovatel nesleduje preference konkrétních zákazníků, ale nabízí jen další zboží, které souvisí se zbožím v košíku, resp. nejprodávanější zboží nebo akciový zboží).

 

Provozovatel prověřuje trvání účelu zpracování osobních údajů a po jeho splnění bez zbytečného odkladu zajistí výmaz / likvidaci osobních údajů; to neplatí, pokud osobní údaje jsou součástí spisového záznamu / ů [5] (v tomto případě musí uplynout úložná doba). Na základě výše uvedeného provozovatel likviduje / vymazává osobní údaje:

-dokončené a zrušené objednávky uchováva10 let,

-nevybavené a neúspěšné objednávky vymazává po 1 měsíci.

Co se týče upselling jde o jednorázovou marketingovou nabídku (reklamní baner) v konkrétním čase.

 

Provozovatel osobní údaje dotčených osob poskytuje třetím stranám pouze na základě zvláštních předpisů (zejména orgánům veřejné moci), samotným dotčeným osobám (při realizaci práva subjektů údajů na přístup ke svým osobním údajům), vlastním oprávněným osobám (tj fyzické osoby v pracovním poměru, resp. členové orgánů společnosti, kteří jsou pověřeni a poučeni včetně poučení o povinnosti mlčenlivosti), zprostředkovateli, resp. jeho oprávněným osobám (identifikační údaje:Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, Stripe, Inc., ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., 272 45 357).

 

U provozovatele zpracovávají osobní údaje pouze oprávněné osoby, které jsou řádně pověřené zpracováním osobních údajů a poučeny o povinnostech při zpracovávání osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti.

 

Provozovatel neprovádí s osobními údaji dotčených osob přeshraniční přenos do třetí země (mimo členských států), resp. mezinárodní organizace. Provozovatel neprovádí automatizované individuální rozhodování včetně profilování [6].

 

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na vymazání svých osobních údajů, právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo namítat, právo na přenositelnost svých osobních údajů (pokud jde o automatizované zpracování na základě smlouvy).

 

Zároveň má dotyčná osoba právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

Žádosti / námitky při uplatňování uvedených práv mohou dotčené osoby adresovat:

- v listinné podobě na adresu sídla provozovatele , 

- v elektronické podobě na mail info@izolujto.cz

Povinné informování IS účetnictví:

Provozovatel: Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika, kontaktní mail info@izolujto.cz (dále jen "provozovatel"), který nemá určenou odpovědnou osobu, zpracovává osobní údaje dotčených osob ( tj fyzických osob- uživatelů) poštu osobních údajů "IS účetnictví" v rámci zpracovatelských činností, jejichž účel, právní základ, kategorie dotčených osob a kategorie osobních údajů, jsou uvedeny níže:       

účel zpracovávání

Právní základ zpracovatelské činnosti
(nepovinné)

Kategorie dotčených osob

Kategorie osobních údajů

zpracování účetních dokladů a podkladů do účetnictví

-zákon č. 431/2002 Sb. o účetnictví,

-zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,

Kancelářské budovy zákoník,

-zákon č. 152/1994 Sb. o sociálním fondu,

-zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmu,

-zákon č. 283/2002 Sb. o cestovních náhradách,  

-zákon o bankách,

-Zákonník práce 

-jiné související zvláštní předpisy

Fyzická osoba:

-ZAMĚSTNANCI / dohodářů provozovatele,

-ZAMĚSTNANCI / dohodářů dodavatelů / odběratelů zboží a služeb,

-jiné fyzické osoby (např. živnostníci, zástupci právnických osob, zákazníci)

Běžné osobní údaje:

-jméno, příjmení, titul, resp. název,

-Adresa sídla, místa podnikání, provozovny, bydliště nebo adresu místa, kde se osoba obvykle zdržuje,

- pokud nejde o soukromou osobu IČO, DIČ, DIČ

- podpis,

- číslo bankovního účtu,

-v podkladech k fakturaci (smlouvy, objednávky, jiné přílohy fakturám) se zpracovávají i další údaje zejména datum narození, druh a číslo dokladu totožnosti, rodné číslo, kontaktní údaje (mail, tel. číslo)

 

Zvláštní kategorie osobních údajů:

-Příloha k fakturám klientů působících ve zdravotnictví, pro které se vede dodavatelsky účetnictví, mohou v listinné podobě obsahovat citlivé údaje

 

Poskytování osobních údajů dotyčnou osobou je zákonnou požadavkem nebo smluvní požadavkem.

 

Provozovatel prověřuje trvání účelu zpracování osobních údajů a po jeho splnění bez zbytečného odkladu zajistí výmaz / likvidaci osobních údajů; to neplatí, pokud osobní údaje jsou součástí spisového záznamu / ů [7] (v tomto případě musí uplynout úložná doba).

 

Provozovatel osobní údaje dotčených osob poskytuje třetím stranám pouze na základě zvláštních předpisů (zejména příslušnému finančnímu úřadu, jiným orgánům veřejné moci), samotným dotčeným osobám (při realizaci práva subjektů údajů na přístup ke svým osobním údajům), vlastním oprávněným osobám (tj fyzické osoby v pracovním poměru, resp. členové orgánů společnosti, kteří jsou pověřeni a poučeni včetně poučení o povinnosti mlčenlivosti), zprostředkovateli, resp. jeho oprávněným osobám, pokud jej provozovatel má (identifikační údaje: .........).

 

U provozovatele zpracovávají osobní údaje pouze oprávněné osoby, které jsou řádně pověřené zpracováním osobních údajů a poučeny o povinnostech při zpracovávání osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti.

 

Provozovatel neprovádí s osobními údaji dotčených osob přeshraniční přenos do třetí země (mimo členských států), resp. mezinárodní organizace. Provozovatel neprovádí automatizované individuální rozhodování včetně profilování [8].

 

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na vymazání svých osobních údajů, právo na omezení zpracování svých osobních údajů.

 

Zároveň má dotyčná osoba právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

Žádosti / námitky při uplatňování uvedených práv mohou dotčené osoby adresovat:

- v listinné podobě na adresu sídla provozovatele , 

- v elektronické podobě na mail info@izolujto.cz

 

 • PRO POUŽITÍ FORMULÁŘE NA WEBOVÉ STRÁNCE

Povinné informování IS reklamace:

Provozovatel: Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika, kontaktní mail info@izolujto.cz (dále jen "provozovatel"), který nemá určenou odpovědnou osobu, zpracovává osobní údaje dotčených osob ( tj fyzických osob) v IS reklamace v rámci zpracovatelských činností, jejichž účel, právní základ, kategorie dotčených osob a kategorie osobních údajů, jsou uvedeny níže:       

účel zpracovávání

Právní základ zpracovatelské činnosti
(nepovinné)

Kategorie dotčených osob

Kategorie osobních údajů

vyřizování reklamací

smluvní vztah

fyzická osoba jednotlivec jako:

-reklamujúci

-vybavujúci zaměstnanec provozovatele včetně oficiálního zástupce

jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje, podpis

 

Dotyčná osoba je povinna poskytnout požadované osobní údaje, kvůli identifikaci spotřebitele (reklamační řád se použije pouze v případě, že byla uzavřena smlouva mezi poskytovatelem a spotřebitelem).

Provozovatel prověřuje trvání účelu zpracování osobních údajů a po jeho splnění bez zbytečného odkladu zajistí výmaz / likvidaci osobních údajů; to neplatí, pokud osobní údaje jsou součástí spisového záznamu / ů [9] (v tomto případě musí uplynout úložná doba).

 

Provozovatel osobní údaje dotčených osob poskytuje třetím stranám pouze na základě zvláštních předpisů (zejména orgánům veřejné moci), samotným dotčeným osobám (při realizaci práva subjektů údajů na přístup ke svým osobním údajům), vlastním oprávněným osobám (tj fyzické osoby v pracovním poměru, resp. členové orgánů společnosti, kteří jsou pověřeni a poučeni včetně poučení o povinnosti mlčenlivosti), zprostředkovateli, resp. jeho oprávněným osobám (identifikační údaje: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., IČ: 272 45 357Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764).

 

U provozovatele zpracovávají osobní údaje pouze oprávněné osoby, které jsou řádně pověřené zpracováním osobních údajů a poučeny o povinnostech při zpracovávání osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti.

 

Provozovatel neprovádí s osobními údaji dotčených osob přeshraniční přenos do třetí země (mimo členských států), resp. mezinárodní organizace. Provozovatel neprovádí automatizované individuální rozhodování včetně profilování [10].

 

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na vymazání svých osobních údajů, právo na omezení zpracování svých osobních údajů.

 

Zároveň má dotyčná osoba právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

Žádosti / námitky při uplatňování uvedených práv mohou dotčené osoby adresovat:

- v listinné podobě na adresu sídla provozovatele , 

- v elektronické podobě na mail info@izolujto.cz 

kontaktní formulář na naší internetové stránce, záložka Kontakt .   

 

Povinné informování IS jiné podání:

Provozovatel: Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika, kontaktní mail info@izolujto.cz  (dále jen "provozovatel"), který nemá určenou odpovědnou osobu, zpracovává osobní údaje dotčených osob ( tj fyzických osob) v IS jiná podání v rámci zpracovatelských činností, jejichž účel, právní základ, kategorie dotčených osob a kategorie osobních údajů, jsou uvedeny níže:       

 

účel zpracovávání

Právní základ zpracovatelské činnosti
(nepovinné)

Kategorie dotčených osob

Kategorie osobních údajů

vyřizování jiných podání

konkludentní souhlas

Fyzická osoba jako:

-jednotlivec,

-podnikateľ,

-vybavujúci zaměstnanec provozovatele včetně oficiálního zástupce

Běžné osobní údaje:

-najmä jméno, příjmení, titul, adresa, kontakt (mail, tel. číslo), podpis a skutečnosti uváděné v podání (pokud nejde o anonym)

 

Provozovatel pro tento účel získává osobní údaje přímo od dotčených osob, které je poskytují provozovateli dobrovolně (pokud nejde o anonymní podání). Není vyloučeno ani získání osobních údajů dotčených osob nepřímo prostřednictvím pisatele podání. Provozovatel neodpovídá za to, co mu jiné subjekty doručí a ani za obsah podání, avšak odpovídá za další zpracování osobních údajů v těchto podáních.    

Pokud podání obsahují nevyžádané a nepotřebné osobní údaje , provozovatel se zachová jako v případě " náhodně získaných osobních údajů" , a to: 

- posune jejich příslušným orgánem a / nebo

- je bezpečně vymaže / zlikviduje.

Ostatní podání se vyřizují v agendě běžné korespondence.

 

Provozovatel prověřuje trvání účelu zpracování osobních údajů a po jeho splnění bez zbytečného odkladu zajistí výmaz / likvidaci osobních údajů; to neplatí, pokud osobní údaje jsou součástí spisového záznamu / ů [11] (v tomto případě musí uplynout úložná doba).

 

Provozovatel osobní údaje dotčených osob poskytuje třetím stranám pouze na základě zvláštních předpisů (zejména příslušným orgánem veřejné moci), samotným dotčeným osobám (při realizaci práva dotčených osob na přístup ke svým osobním údajom- přiměřeným způsobem, provozovatel vždy chrání práva ostatních fyzických osob), vlastním oprávněným osobám (tj fyzické osoby v pracovním poměru, resp. členové orgánů společnosti, kteří jsou pověřeni a poučeni včetně poučení o povinnosti mlčenlivosti), zprostředkovateli, resp. jeho oprávněným osobám, pokud jej provozovatel má (identifikační údaje: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., IČ: 272 45 357Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764).

 

U provozovatele zpracovávají osobní údaje pouze oprávněné osoby, které jsou řádně pověřené zpracováním osobních údajů a poučeny o povinnostech při zpracovávání osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti.

 

Provozovatel neprovádí s osobními údaji dotčených osob přeshraniční přenos do třetí země (mimo členských států), resp. mezinárodní organizace. Provozovatel neprovádí automatizované individuální rozhodování včetně profilování [12].

 

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na vymazání svých osobních údajů, právo na omezení zpracování svých osobních údajů.

 

Dále dotyčná osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to prostřednictvím mailové adresy  info@izolujto.cz  nebo na adresu sídla provozovatele. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Po odvolání souhlasu provozovatel neprodleně osobní údaje / podání vymaže / zlikviduje za předpokladu, že: 

-nejde o podání, které provozovatel předal, resp. hodlá postoupit, orgánu (zejména na trestní nebo přestupkové řízení) nebo

-plynie úložná doba registratúrneho záznamu.

 

Zároveň má dotyčná osoba právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

Žádosti / námitky při uplatňování uvedených práv mohou dotčené osoby adresovat:

- v listinné podobě na adresu sídla provozovatele , 

- v elektronické podobě na mail  info@izolujto.cz 

kontaktní formulář na naší internetové stránce, záložka Kontakt .   

 

Povinné informování IS žádosti / námitky dotčených osob:

Provozovatel: Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika, kontaktní mail info@izolujto.cz  (dále jen "provozovatel"), který nemá určenou odpovědnou osobu, zpracovává osobní údaje dotčených osob ( tj fyzických osob- uživatelů) poštu osobních údajů "IS žádosti / námitky dotčených osob" v rámci zpracovatelských činností, jejichž účel, právní základ, kategorie dotčených osob a kategorie osobních údajů, jsou uvedeny níže:       

 

účel zpracovávání

Právní základ zpracovatelské činnosti
(nepovinné)

Kategorie dotčených osob

Kategorie osobních údajů

vyřizování žádostí a námitek

-zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů

-GDPR

fyzické osoby jako:

-dotknuté osoby, resp. jejich zástupci,

-vybavujúci zaměstnanci provozovatele včetně oficiálního zástupce

Běžné osobní údaje:

-jméno, příjmení, titul, adresa, kontakt (mail, tel. číslo), podpis a skutečnosti uváděné v žádosti / námitce a v samotném jejím vybavení

 

Zvláštní kategorie osobních údajů:

-citlivé údaje mohou být, jestliže skutečnosti uváděné v žádosti / námitce a v samotném jejím vybavení se týkají IS, které obsahují citlivé údaje

 

Dotyčná osoba pro vyřízení žádosti / námitky provozovatelem musí poskytnout potřebné osobní údaje. Provozovatel má zákonnou povinnost vyřizovat takové žádosti / námitky, přičemž postupuje podle GDPR / zákona č. 18/2018 Sb.

 

Provozovatel prověřuje trvání účelu zpracování osobních údajů a po jeho splnění bez zbytečného odkladu zajistí výmaz / likvidaci osobních údajů; to neplatí, pokud osobní údaje jsou součástí spisového záznamu / ů [13] (v tomto případě musí uplynout úložná doba- minimálně 5 let od vyřízení žádosti / námitky, a to kvůli objektivní zákonné lhůtě, ve které dohlížející orgán může uložit pokutu).

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje tretím stranám len na základe osobitných predpisov (najmä orgánom verejnej moci), samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom), vlastným oprávneným osobám (t.j. fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti), sprostredkovateľovi, resp. jeho oprávneným osobám, ak ho prevádzkovateľ má (identifikačné údaje: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., IČ: 272 45 357Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764).

 

U prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje len oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti.

 

Provozovatel neprovádí s osobními údaji dotčených osob přeshraniční přenos do třetí země (mimo členských států), resp. mezinárodní organizace. Provozovatel neprovádí automatizované individuální rozhodování včetně profilování [14].

 

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na vymazání svých osobních údajů, právo na omezení zpracování svých osobních údajů.

 

Zároveň má dotyčná osoba právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

Žádosti / námitky při uplatňování uvedených práv mohou dotčené osoby adresovat:

- v listinné podobě na adresu sídla provozovatele , 

- v elektronické podobě na mail  info@izolujto.cz 

kontaktní formulář na naší internetové stránce, záložka Kontakt .